OBRATITE PAŽNJU! Nepoštovanje ovog pravila može vas koštati 120.000 dinara! Ako ste na put krenuli sa djecom ovo je obavezno!

granica.jpg

Strogi propisi važe u svim zemljama kroz koje prolaze naši turisti i policija ih rigorozno kontroliše.

Krenuli ste sa pododicom na more sopstvenim automobilom. Jedna od najvažnijih stvari, koja se tiče bezbednosti, je svakako odgovarajući prevoz dece.

Da vas podsetimo šta kažu propisi:

U Srbiji na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina. Na prednjem sedištu u automobilu mogu da se prevoze deca starija od 12 godina, koja su viša od 135 centimetara. Dete do tri godine starosti prevozi se u bezbednosnom sedištu, odnosno korpi. Izuzetno, dete do tri godine starosti može se prevoziti na prednjem sedištu ukoliko se prevozi u bezbednosnom sedištu, korpi, koja je okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo nema ili je isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

Bezbednosna sedišta za decu koja se postavljaju u vozila moraju biti homologovana u skladu s jednoobraznim tehničkim uslovima i moraju da budu postavljena na način kako to preporučuju proizvođač dečjeg sedišta i proizvođač vozila.

Homologaciona oznaka za dečja sedišta je ECER 44/04. Mlađa deca moraju da putuju propisno vezana u auto-sedištima ili na posebnim podmetačima za stariju decu (za decu čija je težina od 15 do 36 kilograma), takozvanim busterima, koji imaju atest bezbednosti. Nažalost, kontrole u Srbiji su pokazale da i dalje mali broj roditelja poštuje ove propise.

Situacija u drugim zemljama

Treba da znate da su šanse da u inostranstvu prođete bez kazne za ovaj prekršaj minimalne.

U Bugarskoj dete mlađe od 3 godine mora biti vezano u dečjem sedištu koje odgovara telesnoj visini i težini deteta. Dete starije od 3 godine i visine do 150 cm može se prevoziti u vozilu bez dečjeg sedišta ali samo na zadnjem sedištu vezano.

U Hrvatskoj dete mlađe od 12 godina ne sme sedeti na prednjem sedištu, izuzetak je dete mlađe od 2 godine ukoliko se prevozi u dečjem sedištu okrenuto unazad na suvozačkoj strani, samo ukoliko postoji mogućnost da se vazdušni jastuk isključi automatski. Dete do 5 godina starosti na zadnjem sedištu mora sedeti u dečijem sedištu koje je prilagođeno njegovoj visini i težini. Deca od 5-12 godina takođe mogu sedeti u auto busteru vezana sigurnosnim pojasom.

U Mađarskoj dete niže od 150 cm mora sedeti u dečijem sedištu koji odgovara težini i visini deteta. Dete takođe može da se vozi u dečijem sedištu okrenuto unazad na suvozačevoj strani, ali samo ukoliko vazdušni jastuk može da se ručno deaktivira.

U Severnoj Makedoniji dete mlađe od 12 godina ne sme sedeti na prednjem sedištu, izuzetak je dete mlađe od 2 godine ukoliko se prevozi u dečijem sedištu okrenuto unazad na suvozačkoj strani ali samo ukoliko se vazdušni jastuk može mehanički isključiti. Dete do 5 godina starosti na zadnje sedištu mora sedeti u dečijem sedištu koje je prilagođeno njegovoj visini i težini. Deca od 5-12 godina treba da sede u auto busteru vezana sigurnosnim pojasom.

I u Bosni i Hercegovini dete mlađe od 12 godina ne sme sedeti na prednjem sedištu, izuzetak je dete mlađe od 2 godine ukoliko se prevozi u dečijem sedištu okrenuto unazad na suvozačkoj strani, samo u slučaju da postoji mogućnost da se vazdušni jastuk mehanički isključi. Dete do 5 godina starosti na zadnjem sedištu mora sedeti u dečijem sedištu koje je prilagođeno njegovoj visini i težini. Deca od 5-12 godina moraju sedeti u auto busteru vezana sigurnosnim pojasom.

U Crnoj Gori dete mlađe od 12 godina ne sme sedeti na prednjem sedištu, izuzetak je dete mlađe od 3 godine ukoliko se prevozi u dečijem sedištu okrenuto unazad na suvozačkoj strani i samo ukoliko se vazdušni jastuk može mehanički isključiti. Dete do 5 godina starosti na zadnje sedištu mora sedeti u dečijem sedištu koje je prilagođeno njegovoj visini i težini. Deca od 5-12 godina mogu sedeti u auto busteru vezana sigurnosnim pojasom.

Najomiljenija destinacija naših turista Grčka,ima veoma stroge propise o prevozu dece. Tako dete mlađe od 11 godina i do 135 cm mora biti vezano u dečijem sedištu koje odgovara detetovoj visini i težini. Dete takođe može biti smešteno na suvozačevom mestu u dečijem sedištu okrenutom unazad, ali samo ukoliko se vazdušni jastuk može mehanički deaktivirati.

Kazne su paprene i kreću se od 500 do hiljadu i više evra. U Srbiji je kazna 120.000 dinara. (srbijadanas.com/foto:print screen srbijadanas.com)

scroll to top